Talenten

Een groot aantal woorden in onze taal omschrijft wat iemand in zich heeft. Als we meer willen doen met talenten hebben we een duidelijke definitie nodig:

Talent: natuurlijke begaafdheid

Een talent is als een ruwe diamant die kan worden geslepen tot een kostbaar juweel als de omstandigheden goed zijn. We onderscheiden talenten die reeds ontwikkeld zijn tot competenties en talenten die tot nog toe onbenut zijn (op het werk).

Competentie: bedrevenheid, bekwaamheid

Een competentie is een veld waarop iemand bedreven is. Het kan gaan om een set vaardigheden of een kennisgebied. Als iemand het juiste talent beschikt voor een competentie, zal het hem of haar weinig moeite kosten deze competentie te ontwikkelen.

Kwaliteit: waarneembare capaciteit, eigenschap

Het woord kwaliteit ligt dicht bij het woord talent. Wij definiëren het hier als een waarneembare uiting van een talent. De term ‘Kernkwaliteit’ die door Daniël Ofman is geïntroduceerd, komt nog dichter bij het woord talent.

Creative talenten

Een uitgebreide omschrijving van de samenhang tussen deze begrippen vindt u hier.