Visie op Talent

U wilt tevreden werknemers en een flexibele, productieve organisatie. TienTalenten maakt deze wens tot werkelijkheid. Want wanneer u het talent in uw organisatie snel herkent, begeleid en benut, blijken mensen veel flexibeler inzetbaar dan u dacht. Uw organisatie wordt productiever.

Wie oog heeft voor talent, onderscheidt zich positief ten opzichte van andere werkgevers. Dat is hard nodig nu de arbeidsmarkt krimpt dankzij de vergrijzing. Vooral jonge mensen zijn geneigd te vertrekken als ze elders meer kansen krijgen. Medewerkers die hun ware talent mogen inzetten, zullen echter niet snel weggaan.

Veel organisaties maken een ontwikkeling door naar Het Nieuwe Werken: medewerkers bepalen zelf waar en wanneer ze werken, daarbij geholpen door nieuwe technologieën en sociale media. Dit leidt tot een betere balans tussen werk en privé en tot flexibele, productieve organisaties. In onze visie levert dit Nieuwe Werken pas echt rendement op wanneer alle talenten op de juiste plek zitten.

Competentiebeleid versus talentbeleid

Uw medewerkster runt privé een hippe webwinkel maar stelt zich in haar baan passief op. Wat is hier aan de hand? Misschien wordt ze te weinig uitgedaagd? Of ze past niet in het keurslijf van competenties die bij haar baan horen. Bij Strategische Personeelsplanning gaan we er wewl vanuit dat deze competenties het belangrijkste zijn en dat deze dus moeten worden ontwikkeld.

Het competentiemodel beoordeelt mensen op competenties die horen bij hun functie. Daardoor gaat veel energie naar een beperkt aantal competenties waar medewerkers soms helemaal geen aanleg voor hebben. Met als gevolg dat hun tekortkomingen verergeren doordat medewerkers hun zelfvertrouwen verliezen of doordat ze alle aandacht voor hun verbeterpuntjes zat zijn. Lees hier verder over de tegenstrijdigheden tussen talenten en competenties.

Positieve aandacht voor iemands ware talenten doorbreekt deze neerwaartse spiraal. Want TienTalenten kijkt met een wijde blik naar alle kwaliteiten die iemand in potentie bezit. En dat geeft nieuwe impulsen en meer perspectief.

Onderstaande figuren geven het effect weer van competentieontwikkeling versus talentontwikkeling

Als medewerker 1 in functie A zit, zal hij een deel van zijn talenten buiten zijn werk ontwikkelen. In functie B kan hij zijn talenten wel volledig kwijt. Voor medewerker 2 sluit de oorspronkelijke functie van medewerker 1 goed aan op zijn talenten mits hij ook mag deelnemen aan project x.